Meditatie en coaching; Is jouw coachee open en aanwezig?

Ken je dat ook? Je coachee komt binnen en zit vol stress, drukte in het hoofd en kan maar amper stilzitten. Ook na het welkom heten en het kopje koffie of thee blijft de onrust bestaan. Het kan ánders door het inzetten van meditatietechnieken.

Praten alléén helpt niet

Het geldt voor ons allemaal. Het grootste gedeelte van de dag leven we in ons hoofd. Ons bewustzijn bevindt zich in een malende stroom van gedachten. Constant ben je aan het nadenken , tegen jezelf aan het praten en tegen anderen. Je denkt na over dingen die je in de toekomst wilt of moet doen. Je overdenkt de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Je denkt aan je werk en de lichte hoofdpijn die je voelt en aan de training die je nog moet voorbereiden.

Natuurlijk komt je coachee binnen met een hoofd vol dingen en een lichaam vol stress.  En hoe krijg je hem of haar dan met de volle aandacht in het hier-en-nu van de sessie? En sterker nog; hoe krijgt je coachee contact met wat er van binnen leeft en hoe krijgt je coachee daar meer bewustzijn op zodat de antwoorden van binnenuit komen.

Ik heb ervaren dat praten alleen en mijn gebruikelijke coachingstools vaak niet voldoende zijn. Als mijn coachee onrustig is en een oppervlakkige of hoge ademhaling heeft, het lichaam niet goed geaard is en er veel lichamelijke blokkades zijn dan is er ook weinig focus op de doelen. Het wordt een oppervlakkige en mentale sessie. Bijkomend nadeel is dat er dan ook geen inzichten komen die tot blijvende veranderingen leiden. Ook is er geen concentratie en geen ruimte om de eigen gedachten en overtuigingen te onderzoeken.  De kern wordt niet echt geraakt.

De voordelen van meditatie

Meditatie is een middel om de gedachten tot rust te brengen, het helpt om je te kunnen concentreren, in het hier-en-nu te zijn, betere beslissingen te nemen, stress te doen afnemen en dichter bij jezelf te blijven en in contact te zijn met wat écht belangrijk voor je is.

Lichamelijke effecten: Mensen die regelmatig mediteren hebben een lagere bloedruk en zijn vitaler.

Mentale effecten: mensen die regelmatig mediteren zijn emotioneel stabieler, hebben minder spanning en onrust hebben een goede focus en zijn helderder.

In spiritueel opzicht groeit het bewustzijn, er wordt meer harmonie ervaren en vindt er persoonlijke transformatie plaats.

Als coach kun je verschillende meditatietechnieken vrij gemakkelijk inzetten in een coachsessie. Het werkt het beste als je zelf ook regelmatig mediteert en je de technieken eerst oefent met bijvoorbeeld een huisgenoot, vriend/vriendin of andere coach.

5 meditatietechnieken die je gemakkelijk kunt inzetten tijdens een coachsessie

  1. Focus op de ademhaling

Ademhalen doen we automatisch en we denken er nauwelijks over na. In deze oefening ligt de focus op het gewaar zijn van de in- en uitademing. De coachee legt een hand op de buik en voelt de buik op en neergaan. Bij het uitzetten van de buik registreert de coachee “rijzen” en bij het naar beneden gaan van de buik registreert de coachee “dalen”. Doe dit een aantal minuten samen met de coachee. De concentratie neemt toe en waarschijnlijk wordt de ademhaling rustiger en dieper.

  1. Spanning en ontspanning in het lichaam – lichaamsgewaarzijn –

Ongemerkt dragen we allemaal spanning mee in ons lichaam. Voor je kunt ontspannen moet je weten waar de spanning zit.

Deze oefening bewerkstelligt het lichaamsbewustzijn en zorgt voor een diepere ontspanning. Het is een korte ‘bodyscan’ waar je het lichaam langsloopt en je coachee vraagt zich te concentreren op het door jou genoemde lichaamsdeel. Is er spanning, ontspanning, voelt het licht, zwaar, veel weinig energie erdoorheen?  Begin bij de linkervoet, onderbeen, en dan naar boven en dan de rechterkant van het lichaam. Deze oefening duurt ongeveer 10 minuten.

  1. Stilte meditatie

Pas als we stil worden, kunnen we werkelijk waarnemen wat er in ons lichaam gebeurt en welke gedachten en gevoelens we hebben. Jouw begeleiding zal vooral in de eerste minuut zijn waar je de coachee vraagt stevig te zitten en de ogen desgewenst te sluiten. Je kunt de coachee vragen eerst een paar keer diep adem te halen en op de adem te letten en daarna ‘gewoon’ stil te zijn. Doe het zelf ook natuurlijk. Wees het voorbeeld.

  1. Visualisaties

Vraag de coachee de ogen te sluiten en vraag met een rustige stem aan de coachee om een beeld ( fijne plek) op te roepen. Je neemt er de coachee stapsgewijs mee naar toe. Wat gebeurt daar? Laat het onbewuste toe. Of laat het Verlangen voorstellen alsof het er al is of een andere visualisatie van een belangrijk element in de coaching.

  1. Aandachtsmeditatie

De coachee gaat recht op een stoel zitten en zorgt ervoor dat de kleding niet hindert, de rug rechtop en de houding niet krampachtig is. Voeten op de grond. Telkens als de coachee zich bewust is van ( mentaal) zien of van horen, ruiken, proeven, (aan) raken, denken, of een ( plezierig of onplezierig) lichamelijk of mentaal gevoel, dan is het de bedoeling deze gewaarwording te benoemen of te registreren. Zonder verder in te gaan op de inhoud van het verschijnsel, terwijl je haar ook niet onderdrukt, wegkijkt of ontvlucht. Verander niets; het is prima zoals het nu is. Vraag de coachee één object tegelijk in stilte te benoemen waar hij/zij zich gewaar van is. Doe dit zo’n 7 minuten en sluit de oefening af. Bespreek eventueel na. De aandacht en de concentratie zal toegenomen zijn.

Ik heb je een aantal suggesties gedaan voor het inzetten van meditatietechnieken. Ook kun je veel oefeningen uit de Mindfulness training makkelijk inzetten. Het effect zal zijn dat je de coachee helpt om vanuit een rustigere gemoedstoestand in het hier-en-nu en met meer ruimte voor wat zich van binnen aandient de sessie te vervolgen.

Wil je laten weten of jij met meditatietechnieken werkt en hoe je dat bevalt? Wat is je beste tip? Fijn als je laat weten wat je reactie is op deze blog.